Bastiaan Jongerius

OVERTOOM 197-3 1054 HT AMSTERDAM T +31 (0)20 4891121     F +31 (0)20 4892263 BJ@BASTIAANJONGERIUS.NL    ROUTE    NL/ENG                              
buroprofiel

bastiaan jongerius architecten (sinds 1996) wil een bijdrage leveren aan het realiseren van plezierige en nuttige bouwwerken. 
het team geeft inhoud aan het ontwerpproces en het bouwproces, vanaf de eerste schets tot aan de oplevering. we pogen, met niet aflatende inzet en toewijding, bij elk project de specifieke achtergronden van een opdracht te ontdekken en te reageren op wat ons bezighoudt.
dit is een veelheid van uiteenlopende onderwerpen, van het verhaal van een passant op de locatie tot het verder doorontwikkelen van  
een materiaaltoepassing. met onderzoek en studie tasten we de (on)mogelijkheden af en voeden we het ontwerp met een gelaagdheid van thema’s. bastiaan jongerius architecten vatten we als zodanig op als een denktank voor het maken van plezierige en nuttige gebouwen. 
we werken op de schaal van de stad/het landschap, de openbare buitenruimte, het gebouw en het interieur. bij elk project zijn alle schaalnivo’s en de overgangen belangrijk. de ruimte van het individu is het interieur, het gebouw het huis van het interieur. de gevel geeft uitdrukking aan het gebouw en is het gezicht naar de openbare ruimte. andersom is de ruimte rondom het gebouw een inspiratie voor het gebouw. 
bij het ontwerp-/bouwproces streven we naar een integrale werkwijze met de afstemming tussen het programma, het ontwerpen, het fysiek maken van het gebouw en de verschijningsvorm. 
we werken in een ontwerpteam/bouwteam met een samenstelling van een architect, een projectleider en de specialisten op het vlak van de bouwtechniek, het installatieontwerp en de bouweconomie, afhankelijk van de inhoud van een project.
de interactie van deze disciplines leidt tot innovatieve en duurzame oplossingen gebaseerd op de kennis en de creativiteit van het team. 
tot de opdrachten behoren stedenbouwkundige opgaven, woningbouw, utiliteitsbouw en verbouw. de opdrachtgevers zijn gemeenten, corporaties, bedrijven en (collectief) particulieren.

medewerkers

2016: ir. bastiaan jongerius, chun hin leung, magdalena stanczak, gert-jan van laar
2015: ir. bastiaan jongerius, ir. gert-jan van laar, ir. steven steenbruggen, ing. bennie jansen
2014: ir. bastiaan jongerius, ir. gert-jan van laar, ing. milad pallesh, ir. steven steenbruggen, sebastiaan van heusden, laurens schuitmaker, victor ongola, rebecca lopes cardozo
2013: ir. bastiaan jongerius, ir. gert-jan van laar, ing. milad pallesh, ir. steven steenbruggen, geert beersma, ana ribés vidal, sebastiaan van heusden
2012: ir. bastiaan jongerius, ir. gert-jan van laar, ing. milad pallesh, ir. steven steenbruggen, ing. wouter pops, carmen rodriguez, geert beersma
2011: ir. bastiaan jongerius, ir. gert-jan van laar, ir. steven steenbruggen, ing. wouter pops, ana alvarez, carmen rodriguez
2010: ir. bastiaan jongerius, ir. gert-jan van laar, ir. steven steenbruggen, brendan dalton, quinten savarit, sarah hernandez, ana alvarez

alle medewerkers

bastiaan jongerius, chun hin leung, magdalena stanczak, hiske wegman, odette olde wolbers, steven de greef, anna schneider, siebold nijenhuis, olivier van den hoven, stephan sarphati, naomi schiphorst, bas horsting, alex jager, josse popma, anna gerlach, michael wagner, vasco torrete, annegien van dijk, jens engman, jennifer lemaster, gaelle delhumeau, franszi essler, sander verhagen, katja dallman, wiesje bijl, anna pontinha, sanna van den breemer, sarah edelmann, manuel martinez, joris de leeuw, silvia brauer, alexandra peters, merel martens, armando pais do amaral, santiago bescansa, dingeman deijs, jasper hermans, gert-jan van laar, sean schoales, martinas puoziunas, brendan dalton, quinten savarit, steven steenbruggen, sarah hernandez, ana alvarez, wouter pops, ivar van de zwan, carmen rodriguez, milad pallesh, geert beersma, ana ribés vidal, sebastiaan van heusden, laurens schuitmaker, victor ongola, rebecca lopes cardozo, bennie jansen

  
buroprofiel