Bastiaan Jongerius

GROENMARKTKADE 45
1016TA AMSTERDAM
T +31 (0)20 4891121                          BJ@BASTIAANJONGERIUS.NL    ROUTE    NL/ENG                              
buroprofiel

bastiaan jongerius architecten (sinds 1996) wil een bijdrage leveren aan het realiseren van plezierige en nuttige bouwwerken. 
het team geeft inhoud aan het ontwerpproces en het bouwproces, vanaf de eerste schets tot aan de oplevering. we pogen, met niet aflatende inzet en toewijding, bij elk project de specifieke achtergronden van een opdracht te ontdekken en te reageren op wat ons bezighoudt.
dit is een veelheid van uiteenlopende onderwerpen, van het verhaal van een passant op de locatie tot het verder doorontwikkelen van  
een materiaaltoepassing. met onderzoek en studie tasten we de (on)mogelijkheden af en voeden we het ontwerp met een gelaagdheid van thema’s. bastiaan jongerius architecten vatten we als zodanig op als een denktank voor het maken van plezierige en nuttige gebouwen. 
we werken op de schaal van de stad/het landschap, de openbare buitenruimte, het gebouw en het interieur. bij elk project zijn alle schaalnivo’s en de overgangen belangrijk. de ruimte van het individu is het interieur, het gebouw het huis van het interieur. de gevel geeft uitdrukking aan het gebouw en is het gezicht naar de openbare ruimte. andersom is de ruimte rondom het gebouw een inspiratie voor het gebouw. 
bij het ontwerp-/bouwproces streven we naar een integrale werkwijze met de afstemming tussen het programma, het ontwerpen, het fysiek maken van het gebouw en de verschijningsvorm. 
we werken in een ontwerpteam/bouwteam met een samenstelling van een architect, een projectleider en de specialisten op het vlak van de bouwtechniek, het installatieontwerp en de bouweconomie, afhankelijk van de inhoud van een project.
de interactie van deze disciplines leidt tot innovatieve en duurzame oplossingen gebaseerd op de kennis en de creativiteit van het team. 
tot de opdrachten behoren stedenbouwkundige opgaven, woningbouw, utiliteitsbouw en verbouw. de opdrachtgevers zijn gemeenten, corporaties, bedrijven en (collectief) particulieren.

huidig team

ir. Bastiaan Jongerius, ing. Yves Paquay, ing. Nancy Dantese, Rick Vrolijk

voormalige medewerkers

ing. Bente Wesselman, ing. iris lunenburg, ing. chun hin leung, fadi shhadeh, msc. tristen vreugdenhil,  laura vorstman, illiana dalgkali,  giulia d'addario, noa dorth, emma chris avramiea, ing jako hurkmans, magdalena stanczak, jente quax, matteo paris, ir. steven steenbruggen, ir. gert-jan van laar, victoria tashkova, ing. bennie jansen, ing. milad pallesh, sebastiaan van heusden,  laurens schuitmaker, victor ongola, rebecca lopes cardozo, geert beersma, ana ribés vidal, ing, wouter pops, ana alvarez, ivar van der zwan, carmen rodriguez, brendan dalton, quinten savarit, sarah hernandez, martinas puoziunas, sean schoales, jasper hermans, ing. dingeman deijs, santiago bescansa, armando pais do amaral, ing. merel martens, alexandra peters, silvia brauer, joris de leeuw, manuel martinez, sarah edelmann, sanna van den breemer, anna pontinha, wiesje bijl, katja dallman, sander verhagen, franszi essler, gaelle delhumeau, jennifer lemaster, jens engman, annegien van dijk, vasco torrete, michael wagner, anna gerlach, josse popma, alex jager, bas horsting, naomi schiphorst, stephan sarphati, olivier van den hoven, siebold nijenhuis, dipl.ing. anna schneider, steven de greef, ing. odette olde wolbers, hiske wegman

  
buroprofiel