Bastiaan Jongerius

GROENMARKTKADE 45
1016TA AMSTERDAM
T +31 (0)20 4891121                          BJ@BASTIAANJONGERIUS.NL    ROUTE    NL/ENG                              
Stadswerf Oostenburg

Het eiland Oostenburg is onderdeel van de serie Oostelijke eilanden grenzend aan het centrum van
Amsterdam; Marineterrein, Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Door zijn industriële verleden heeft
Oostenburg een onderscheidend karakter ten opzichte van de andere Oostelijke eilanden.
Het eiland is nu vooral bekend door horecagelegenheid Roest en het INIT-gebouw. Het gebied wordt
herontwikkeld tot een nieuwe stadswijk. Op verschillende kavels moet een aantrekkelijke en gevarieerde
wijk ontstaan, waar zowel gewerkt als gewoond wordt. In 2023 biedt Oostenburg plek aan circa 1.500
nieuwe Amsterdamse huishoudens.
Op de kavel aan de zuidoost zijde van het eiland tussen de Van Gendthallen, het INIT-gebouw en de
Oostenburgervaart wordt een gemengd programma van 44.000 m2 gerealiseerd. Op deze plek waren
voorheen de werven van Stork Werkspoor gevestigd en in een verder verleden het zeemagazijn van de
VOC. Met behoud van de robuuste industriële signatuur en de geborgenheid van het eiland, worden
hier onder de naam ‘Stadswerf Oostenburg’ circa 450 nieuwe woningen en bijzondere ruimten voor
ondernemers gerealiseerd. Het ontwerp is gemaakt door Paul de Ruiter Architects, Ronald Janssen
Architecten en Bastiaan Jongerius Architecten. De openbare ruimte wordt ontworpen door Urhahn in
samenwerking met Dijk&co. Opdrachtgever is Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling, een samenwerking
van Vorm en Steenwell. Belgische bouwmeester en hoogleraar ‘’Kristiaan Borret’’ is als supervisor en
stedenbouwkundige namens de gemeente betrokken bij de ontwikkelingen op Oostenburg.

Duurzame levendige stad
Met een variatie in woonoppervlak en een goede mix tussen koop, sociale huur, midden huur en vrije sector
huur, is het plan Stadswerf Oostenburg aantrekkelijk voor huishoudens in alle levensfasen. Daarnaast
voorziet het in een grote behoefte aan woonruimte binnen de ring van Amsterdam. Er verrijzen op de
locatie straks circa 277 duurzame huurappartementen, waarvan 130 in de sociale sector, 29 in de midden
huur en 118 in de vrije sector. Het overige aanbod betreft appartementen in het koopsegment. Het
plan biedt ruimte aan circa 3000 m2 kantoren, winkels, bedrijfsruimtes, en ateliers aan huis. Op beide
hoeken van de Oostenburgermiddenstraat komt een horecagelegenheid met terras. Een nieuwe fiets en
voetgangersbrug over de Oostenburgervaart verbindt het gebied met de Czaar Peterstraat.

Werfvloer en binnenwerf
Om het eilandgevoel te versterken wordt de hele openbare ruimte eenduidig vormgegeven. Het
gehele eiland krijgt een stoere werfvloer waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen de stoep of
de straat. Het eiland wordt autoluw en is alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer, de auto is er te
gast. Parkeren vindt plaats in een inpandige parkeergarage. In het hart van het plan bevindt zich een
collectieve groene binnenwerf. Deze binnenwerf heeft een weelderige tuin welke zorgt voor een groene
oase die contrasteert met de robuuste uitstraling van de straten en kades. Op een aantal plekken komen
er openbare pleintjes aan het water, zodat waterrecreatie voor iedereen mogelijk is.

Constrastrijke pandenstad
Oostenburg wordt een contrastrijke pandenstad met stoere en industriële architectuur. De afwisseling
in breedte en bouwhoogte zorgt voor een gevarieerde en diverse wijk. Samenhang ontstaat door
eenduidige vormgeving met robuuste en natuurlijke materialen zoals baksteen, beton, staal en hout.
De mix in verschillende bouwhoogten en gebouwen maakt Stadswerf Oostenburg een typische
Amsterdamse, unieke en stoere woon- en werkomgeving. Aan de Oostenburgermiddenstraat, tegenover
de Van Gendthallen bevindt zich bebouwing tot 26 meter hoog, terwijl aan de Isaac Tistingkade en de
Oostenburgerdwarsstraat deze kleinschaliger is met een hoogte tot 19 meter. De woningbouw aan deze
twee straten, gelegen aan de Oostenburgervaart en de Eerste Oostenburgerdwarsvaart staan direct aan
de kade met de voeten in het water. Het daklandschap bestaat uit royale dakterrassen, groene daken
en energiedaken. Door een goede mix van werkruimtes, horeca, kantoren en woningen aan de straat
ontstaan levendige plinten.

copyright visuals: 3D Studio Prins en Erik Stuit 3D Visuals
2018-03-15 grondoverdracht Oostenburg
2018-03-15-2
2018-03-15-3
2018-03-15-4
2018-03-15-5
2018-03-15-6
2018-03-15-7
2018-03-15-8